Угода про умови використання сервісу (публічна оферта)

Зміст

  • Угода про умови використання сервісу (публічна оферта)

Угода про умови використання сервісу (публічна оферта)

 

Угода про умови використання сервісу (публічна оферта)

1. Загальні положення.

1.1. Ця Угода про умови використання сервісу (далі - Угода) відносяться до сайту Locator.ua і всіх інших його реалізаціях таких як: мобільні додатки і чат-боти. Ці Умови регулюють відносини між Адміністрацією сайту Locator.ua і Користувачем даного Сервісу.

1.2. Перераховані нижче терміни мають для цілей цих умов таке значення:

1.2.1. "Сервіс" - набір програм, програмних модулів, інформації, даних, стилів відображення інформації, з'єднані воєдино і розташовані на доменному імені Locator.ua, його піддоменів і варіаціях і у всіх інших реалізаціях згідно п 1.1.

1.2.2. "Адміністрація сервісу" - особи уповноважені відповідно до законодавства на управління Сервісом.

1.2.3. "Користувач" - будь-яка особа, що використовує Сервіс будь-яким чином.

1.2.4. "Зареєстрований користувач" - особа, яка надала Сервісу свої персональні дані відповідно до законодавства і цієї Угоди.

1.2.5. Угода - дана угода - набір правил, яких Користувачі погоджуються дотримуватися, користуючись Сервісом.

1.3. Адміністрація сайту залишає за собою право в будь-який час змінювати, умови цієї Угоди без попереднього повідомлення Користувача. Продовження використання Сервісу Користувачем означає прийняття Угоди і змін, внесених до цієї Угоди.

2. Предмет Угоди.

2.1. Предметом цієї Угоди є умови надання Користувачеві Сервісу Locator.ua доступу до інформації, що міститься в межах Сервісу.

2.2. Ця Угода є публічною офертою. Використовуючи сайт Користувач вважається приєдналася до цієї Угоди.

3. Момент вступ угоди в силу

3.1. Дана Угода між Сервісом і Користувачем вступає в силу після початку будь-якої взаємодії Користувача з Сервісом. Ніяке додаткове дію від будь-якої зі сторін для вступу в силу цієї Угоди між Сервісом і Користувачем не потрібно.

3.2. Продовжуючи взаємодія з Сервісом, Користувач безумовно погоджується з цією Угодою.

4. Права користувача

4.1. Користувач має право ознайомитись у будь-який час із актуальною Угодою про використання Сервісу.

4.2. Користувач має право користуватись безкоштовнимим послугами Сервісу у межах законодавства України у буль-який час і у будь-якому місці.

4.3. Користувач має право на свій розсуд у межах законодавства використовувати інформацію, отриману за допомогою Сервісу.

4.4. Користувач має право публікувати будь-яку інформацію на Сервісі відповідно до вимог даної Угоди, її додатків та законодавства.

5. Обов'язки користувача

5.1. Користувач зобов’язується знати і виконувати положення даної Угоди.

5.2. При реєстрації користувач зобов'язаний надати правдиву інформацію і підтримувати її в актуальному стані.

5.3. Користувач зобов'язується не використовувати самостійно або із залученням третіх або програмних комплексів можливості Сервісу в цілях, які можуть бути кваліфіковані як недобросовісна конкуренція, порушення прав третіх осіб на об'єкти інтелектуальної власності інші порушення чинного законодавства України.

5.4. Користувач зобов'язується не здійснювати дії, які впливають на нормальну роботу Сервісу та можуть бути кваліфіковані як його недобросовісне використання.

5.5. Користувачам забороняється збирати інформацію Сервісу за допомогою будь-яких систем автоматичного збору інформації.

5.6. Користувач зобов'язується не публікувати будь-яку недостовірну інформацію.

6. Права Адміністрації Сервісу

6.1. У разі надання Користувачем недостовірної інформації, Адміністрація Сервісу має право скасувати або заблокувати (призупинити) реєстрацію Користувача та/або припинити надання йому послуг як платних так і безоплатних.

6.2. Адміністрація Сервісу має право у будь-який момент зупинити надання послуг без попереднього погодження та інформування Користувача.

6.3. Адміністрація Сервісу має право вимагати у Користувача надання правдивої, повної та актуальної інформації.

6.4. Адміністрація Сервісу має право будь-яким чином у рамках законодавства обробляти інформацію, надану Користувачами.

6.5. Адміністрація Сервісу має право розірвати договір в односторонньому порядку і припинити надання послуг без компенсації сплачених коштів у разі, якщо користувачі платних пакетів, після отримання двох попереджень про порушення умов даної Угоди, повторно опублікували інформацію, заборонену до розміщення на Сервісі.

6.6. Адміністрація Сервісу має право заблокувати доступ до розміщеної користувачами безкоштовних пакетів послуг інформації на Сервісі на власний розсуд, надавши користувачу відповідне обґрунтування.

6.7. Адміністрація Сервісу має право будь-кому відмовити у доступі до Сервісу.

6.8. Адміністрація Сервісу має право відображати інформацію про компанію яку вважає за потрібне, так само і не відображати на сервісі будь-яку інформацію.

7. Обмеження на вміст

7.1. Публікація інформації на Сервісі повинна відбуватись в повній відповідності з даною Угодою, всіма її додатками та законодавством.

7.2. Адміністрація Сервісу не зобов’язана здійснювати перевірку інформації, яка розміщується Користувачем.

7.3. Адміністрація Сервісу не несе відповідальності за помилки або неточності, які були допущені при реєстрації або розміщенні інформації Адміністрацією або Користувачами, а також за будь-які матеріальні або нематеріальні збитки, що виникли в зв'язку з такими діями.

7.4. Адміністрація Сервісу не несе відповідальності за використання (як правомірне, так і неправомірне) третіми особами інформації, розміщеної на Сервісі, включаючи їх відтворення і поширення, здійснені як в рамках Сервісу, так і іншими можливими способами.

7.5. Вся розміщена користувачами на Сервісі інформація вважається власністю користувачів, які її розмістили до тих пір, поки не буде підстав вважати інакше. Користувачі Сервісу не отримують ніяких прав на використання інформації, розміщеної іншими користувачами, і несуть повну відповідальність перед власником інформації за її неправомірне використання.

8. Обмеження відповідальності

8.1. Послуги на Сервісі надаються «як є». Адміністрація Сервісу не гарантує збереження інформації Користувача, доменних та піддомених імен і розміщеної Користувачем на Сервісі інформації.

8.2. Користувачам платних пакетів послуг Адміністрація Сервісу гарантує періодичне збереження (резервування) інформації, розміщеної Користувачем на Сервісі.

8.3. Адміністрація Сервісу докладає всіх зусиль для збереження інформації, розміщеної користувачами платних пакетів, але не гарантує її збереження в разі настання форс-мажорних обставин, інших неперебачуваних обставин, або недобросовісних та/або протиправних дій третіх осіб.

8.4. Адміністрація Сервісу не зобов’язана здійснювати перевірку розміщеної інформації та не несе відповідальності за відповідність інформації чинному законодавству України.

8.5. Адміністрація має право перевіряти розміщену користувачами інформацію на відповідність законодавству України та видаляти без попередження таку інформацію, яка суперечить законодавству.

8.6. Адміністрація не несе відповідальності за можливі збитки, заподіяні користувачам внаслідок розміщення на Сервісі інформації будь-якими особами, яка не відповідає дійсності.

9. Додаткові положення.

9.1. Користувачі розуміють і безумовно погоджуються з тим, що:

9.1.1. Адміністрація Сервісу не гарантує відсутності помилок і збоїв, в тому числі щодо роботи програмного забезпечення та технічних засобів. Адміністрація Сервісу докладе всіх зусиль для усунення будь-яких збоїв і помилок, в разі їх виникнення, в максимально короткі терміни;

9.1.2. Адміністрація Сервісу не гарантує, що послуги будуть відповідати вимогам Користувача і надаватись безперервно і безпомилково, але гарантує, що прикладе максимум зусиль для досягнення цього;

9.1.3. Адміністрація Сервісу не гарантує, що якість товарів та послуг, придбаних (замовлених) за допомогою Сервісу у третіх осіб та інших користувачів Сервісу, буде відповідати очікуванням та/або вимогам покупця, але докладає максимум зусиль для досягнення цього;

9.1.4. Адміністрація Сервісу не гарантує, що товари, послуги або інформація, придбані та/або замовлені та/або отримані за допомогою Сервісу, будуть надані користувачам Сервісу відповідно до їх очікувань, але докладає максимум зусиль для досягнення цього;

9.1.5. Завантаження будь-якої інформації або матеріалів з Сервісу здійснюється на свій страх і ризик. Користувачі всесвітньої мережі Інтернет повністю відповідальні за втрату інформації або шкоду, завдану їх комп'ютеру внаслідок скачування інформації з Сервісу;

9.2. Адміністрація Сервісу залишає за собою право видаляти або блокувати доступ до інформації, розміщеної користувачами платних пакетів без попередження, в разі:

9.2.1. отримання обов'язкових до виконання рішень компетентних державних органів України;

9.2.2. вимог правовласника авторських або суміжних прав, про припинення порушень його прав користувачем на Сервісі

9.2.3. іншого порушення прав або законних інтересів інших користувачів Сервісу, юридичних та фізичних осіб за їх мотивованим зверненням;

10. Прикінцеві положення

10.1. Угода складена зрозумілою для Користувача мовою.

10.2. Умови даної угоди повністю зрозумілі Користувачеві

11. Додатки

11.1. Політика конфідеційності.